Danske undersøgelser og rapporter om madspild i detailhandlen

Danske undersøgelser og rapporter om madspild i detailhandlen

Øget fokus på madspild fra jord til bord
Af Landbrug & Fødevarer, 2015


Rapport om madspild og madfattigdom
Af Epinion for Dansk Folkehjælp og Stop Spild Af Mad, 2015


Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg
Af Økologisk Råd, 2015


Undgå affald, stop spild: Begræns madspild i detailhandlen
Af Miljøstyrelsen, 2014


Undgå affald, stop spild: Kortlægning af madaffald i servicesektoren – Detailhandlen, restauranter og storkøkkener
Af Miljøstyrelsen, 2014


Analyse om danskernes holdning til overskudsmad til hjemløse
Af Analyse Danmark for Stop Spild Af Mad, 2014


Undersøgelse af danskernes opfattelse af madspildsreducerende tiltag i dagligvarebutikker
Af Stop Spild Af Mad, Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer, 2013


Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled
Af Aarhus Universitet – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013


Det skjulte madspild
Af Concito og Fødevareministeriet, 2011


Forundersøgelse af madspild i Danmark
Af Copenhagen Resource Institute & Miljøministeriet, 2010