Danske undersøgelser og rapporter om madspild i fødevareindustrien

Danske undersøgelser og rapporter om madspild i fødevareindustrien

Danske undersøgelser og rapporter om madspild i fødevareindustrien

Øget fokus på madspild fra jord til bord
Af Landbrug & Fødevarer, 2015


Undgå affald, stop spild: Kortlægning af madaffald i servicesektoren – Detailhandlen, restauranter og storkøkkener, 2014


Det skjulte madspild
Af Concito og Fødevareministeriet, 2011


Forundersøgelse af madspild i Danmark
Af Copenhagen Resource Institute & Miljøministeriet, 2010