Danske undersøgelser og rapporter om madspild i husholdninger

Danske undersøgelser og rapporter om madspild i husholdninger

Undgå affald, stop spild: Forstudie af forbrugeradfærd med henblik på nudging
Af Miljøstyrelsen, 2016


Undgå affald, stop spild: Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød
Af Miljøstyrelsen, 2016


Analyse om danskernes holdning til datovarer
Af TNS Gallup for Stop Spild Af Mad, 2016


Analyse om danskernes holdning til lovgivning om madspild
Af Danmarks Statistik for Stop Spild Af Mad, 2016


Rapport om danskernes frysevaner
Af Epinion for Stop Spild Af Mad og Søndagsavisen, 2015


Øget fokus på madspild fra jord til bord
Af Landbrug & Fødevarer, 2015


Undgå affald, stop spild: Kortlægning af dagrenovation i Danmark med fokus på etegeboliger og madspild
Af Miljøministeriet, 2014


Danmark uden affald – Regeringens strategi for affaldsforebyggelse
Miljøstyrelsen, 2014


Markedsanalyse om danskernes madspild af forskellige fødevarer
Af Landbrug & Fødevarer og Stop Spild Af Mad, 2013


Markedsanalyse om udviklingen i madspild
Af TNS Gallup for Landbrug & Fødevarer og Stop Spild Af Mad, 2013


Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger – med særligt fokus på madspild, batterier og småt elektronikaffald
Af Miljøstyrelsen, 2012


Undersøgelse af danskernes madspildsadfærd
Af Stop Spild Af Mad, Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer, 2012


Undersøgelse af danskernes opfattelse af madspild og affaldsforebyggelse
Af Analyse Danmark for Stop Spild Af Mad og AVV Hjørring, 2012


Analyse om danskernes holdning til doggybags
Af TNS Gallup for Stop Spild Af Mad, 2012


Det skjulte madspild
Af Concito og Fødevareministeriet, 2011


Forbrugere: Vi smider ikke mad ud – en antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne
Af FDB, 2011


Forundersøgelse af madspild i Danmark
Af Copenhagen Resource Institute & Miljøministeriet, 2010