Danske undersøgelser & rapporter 2013

Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled
Af Aarhus Universitet – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013


Minimering af madspild – et idekatalog til hospitaler og storkøkkener
Af Region Hovedstaden, 2013


Undersøgelse af danskernes opfattelse af madspildsreducerende tiltag i daligvarebutikker
Af Stop Spild Af Mad, Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer, 2013


Markedsanalyse om danskernes madspild af forskellige fødevarer
Af Landbrug & Fødevarer og Stop Spild Af Mad, 2013


Markedsanalyse om udviklingen i madspild
Af TNS Gallup for Landbrug & Fødevarer og Stop Spild Af Mad, 2013