Danske undersøgelser & rapporter 2014

Danmark uden affald – Regeringens strategi for affaldsforebyggelse
Miljøstyrelsen, 2014


Undgå affald, stop spild: Kortlægning af dagrenovation i Danmark – Med fokus på etageboliger og madspild
Af Miljøstyrelsen, 2014


Undgå affald, stop spild: Indikatorer til måling af affaldsforebyggelse
Af Miljøstyrelsen, 2014


Undgå affald, stop spild: Begræns madspild i detailhandlen
Af Miljøstyrelsen, 2014


Undgå affald, stop spild: Kortlægning af madaffald i servicesektoren – Detailhandlen, restauranter og storkøkkener, 2014
Af Miljøstyrelsen, 2014


Erfaringer med affaldsforebyggelse i udvalgte europæiske lande – status på affaldsforebyggelsesprogrammer
Af Copenhagen Ressourcer Institute, 2014


Foodservicesektoren er kreative imod madspild
Af Lanbrug & Fødevarer, 2014


Analyse om danskernes holdning til overskudsmad til hjemløse
Af Analyse Danmark for Stop Spild Af Mad, 2014


Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offfentlige køkkener
Af DTU Fødevareinsitutet, 2014