Danske undersøgelser & rapporter 2015

Øget fokus på madspild fra jord til bord
Af Landbrug & Fødevarer, 2015


Madspild i Danmark – Et overblik over undersøgelser og igangværende projekter om madspildet i Danmark
Af Landbrug og Fødevarer, 2015


Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg
Af Økologisk Råd, 2015


Rapport om danskernes frysevaner
Af Epinion for Stop Spild Af Mad og Søndagsavisen, 2015


Rapport om madspild og madfattigdom
Af Epinion for Dansk Folkehjælp og Stop Spild Af Mad, 2015