Danske undersøgelser og rapporter om madspild i detailhandlen

Danske undersøgelser og rapporter om madspild i detailhandlen

Danmarks bedste ideer mod madspild

Af Dansk Supermarked Group, 2017

 

Food waste avoidance initiatives in Danish food retail

Af Aarhus Universitet, 2016

 

Mindre Madspild i Værdikædeperspektiv – Løsninger på tværs af værdikæden

Af Landbrug & Fødevarer, 2016

 

Food losses and food waste – Extent, underlying drivers and impact assessment of prevention approaches

Af Københavns Universitet, 2016

 

Organisk affald fra husholdninger og servicesektoren samt affekter af nuværende anvendelse

Af København Universitet, 2016

 

Øget fokus på madspild fra jord til bord
Af Landbrug & Fødevarer, 2015


Rapport om madspild og madfattigdom
Af Epinion for Dansk Folkehjælp og Stop Spild Af Mad, 2015


Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg
Af Økologisk Råd, 2015


Undgå affald, stop spild: Begræns madspild i detailhandlen
Af Miljøstyrelsen, 2014


Undgå affald, stop spild: Kortlægning af madaffald i servicesektoren – Detailhandlen, restauranter og storkøkkener
Af Miljøstyrelsen, 2014


Analyse om danskernes holdning til overskudsmad til hjemløse
Af Analyse Danmark for Stop Spild Af Mad, 2014


Undersøgelse af danskernes opfattelse af madspildsreducerende tiltag i dagligvarebutikker
Af Stop Spild Af Mad, Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer, 2013


Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled
Af Aarhus Universitet – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013


Det skjulte madspild
Af Concito og Fødevareministeriet, 2011


Forundersøgelse af madspild i Danmark
Af Copenhagen Resource Institute & Miljøministeriet, 2010