Danske undersøgelser og rapporter om madspild i fødevareindustrien

Mindre Madspild i Værdikædeperspektiv – Løsninger på tværs af værdikæden

Af Landbrug & Fødevarer, 2016

Food losses and food waste – Extent, underlying drivers and impact assessment of prevention approaches

Af Københavns Universitet, 2016

Øget fokus på madspild fra jord til bord

Af Landbrug & Fødevarer, 2015

Undgå affald, stop spild: Kortlægning af madaffald i servicesektoren – Detailhandlen, restauranter og storkøkkener, 2014

Det skjulte madspild

Af Concito og Fødevareministeriet, 2011

Forundersøgelse af madspild i Danmark

Af Copenhagen Resource Institute & Miljøministeriet, 2010