Hvad er madspild?

Hvad er madspild?

Indenfor de sidste par år er der blevet udgivet en større mængde internationale og nationale rapporter med hver deres bud på brugbare kategoriseringer og afgrænsninger af begreberne madaffald og madspild. Senest er FLW Protocol: Food Loss & Waste Accounting and Reporting Standard (2016) blevet udgivet, hvilket har til formål at give et bud på en global standard for hvordan madaffald og madspild defineres, måles og rapporteres. Dette for at sikre at indsamlet data er ensartet, sammenligneligt og gennemsigtigt og at udvikling og forhåbentlig fremgang kan kvantificeres.

De nyeste danske undersøgelser definerer madaffald og madspild således:

Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er beregnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på andet madaffald er æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse” (Miljøstyrelsen, 2014)

Madspild er således madaffald, der kunne være blevet spist af mennesker såsom endeskiven på brød, rynkede frugter og rester fra aftensmaden. Det skal pointeres at der mellem madaffald og madspild eksisterer en gråzone. Eksempelvis er kartoffelskræller eller stilken på en broccoli uspiselige for nogle, mens de for andre er en naturlig del af madlavningen. Kultur, vaner og sæson spiller ind i forhold til dette, og grænsen mellem spiseligt madspild og uspiseligt madaffald kan varierer på det individuelle niveau.