Kontakt

Om Nationalt Videncenter om Madspild

Nationalt Videncenter om Madspild er igangsat af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af
Mad, Danmarks største frivillige bevægelse mod madspild, med støtte fra Metro-Schrøder Fonden. I
2016 modtog Videncenteret midler gennem Miljøstyrelens ”Pulje til mindre madspild” bl.a. til at
klarlægge værdikædeaktørernes ønsker til videncenterets opbygning og dets kvalifikationer.
Nationalt Videncenter om Madspild har til formål at oplyse om madspildets omfang, samt oplyse om
tiltag, analyser, rapporter, organisationer og andre aktører i Danmark og i udlandet, som aktivt
arbejder med forebyggelse og reduktion af madspild. Derved bidrager Nationalt Videncenter om
Madspild med saglig oplysning og formidling af kvalificeret viden på området.

Nationalt Videncenter om Madspild opfordrer journalister, skoler, gymnasier, videregående
uddannelse samt interesserede borgere til aktivt at bruge de mange informationer og oplysninger
om madspild, som er repræsenteret på Nationalt Videncenter om Madspild’s hjemmeside.
Nationalt Videncenter efterlyser hele tiden mere viden og vi vil være taknemmelige for al input og
hjælp til at holde os opdateret. Skriv til os, hvis din organisation eller virksomhed vil bidrage med
mere viden til Nationalt Videncenter om Madspild.
Email: info@madspild.dk

Nationalt Videncenter om Madspild er blevet en realitet med hjælp fra:

Forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad
Esther Kristensen, Miljø- og madspildskonsulent
Konsulenthuset PlanMiljø
Miljøstyrelen
Kommunikationsvirksomheden Help PR
Metro-Schrøder Fonden