Madspild og biogas

Udnyttelse af biomasse via bioforgasning har fået større og større opmærksomhed i Danmark indenfor de seneste par år, hvilket bl.a. skyldes forbedret teknologiske muligheder. Ved bioforgasning udnyttes gassen til energiproduktion og restproduktet anvendes som gødning. Udnyttelsen af madaffald og herunder madspild til bioforgasning har vundet interesse fra hele fødevarekæden, og flere virksomheder gør brug af denne mulighed og kan således producere ”grøn” energi. Potentialet for at udnytte mængderne af madaffald er betydelige, hvorfor bl.a. detailhandlen i Danmark har afprøvet muligheder for at indsamle og udnytte madaffald og miljøstyrelsens ressourcestrategi lægger op til særskilt indsamling af madaffald fra husholdning med bioforgasning som mål. Kildesortering af madaffald giver god mening i forhold til at størstedelen pt ender på forbrændingsanlæg og bioforgasning er en god måde at udnytte ressourcerne på.

Det er i høj grad fornuftigt at indsamle og udnytte madaffald og uundgåelige madspild, men fødevarer er utrolig energi- og ressourcekrævende at producere, og simpelthen for værdifulde til at fortsætte med at producere ekstra af med energiudnyttelse som formål. Der ligger en risiko for på længere sigt at blive afhængige af denne affaldsstrøm, hvilket vil reducere incitamentet for at forebygge madspild og dermed at komme problemets årsager til livs.

Idet størstedelen af madaffaldet i detailhandlen består af madspild, kan der især her være risiko for at lade mængderne af madspild forblive høje og således ikke komme overproduktionen af værdifulde fødevarer til livs. Således kan indsamling af madaffald til bioforgasning opfattes som en form for ”greenwashing”. Det er således vigtigt at skabe og fastholde incitamenter til at forebygge madspild.

På trods af de store potentialer ved bioforgasning, kan det give forbrugere og virksomheder oplevelsen af at det er acceptabelt at forbruge og smide ud, da handlingen retfærdiggøres ved denne form for genanvendelse. Omend kildesortering til bioforgasning kan skabe bedre samvittighed hos forbrugere ved udsmidning af madaffald kan det modsætningsvis også opfattes som en øjenåbner for mængderne af madspild, og dermed tilskynde forebyggelse.