Hvorfor til kamp mod madspild?

Fødevarer udgør en utrolig stor og betydningsfuld økonomisk sektor, der organisatorisk set er sat sammen af en lang, global og kompleks forsyningskæde, der sørger for at få fødevarerne fra mark til indkøbshylde. Der er mange gode grunde til at forandre det nuværende fødevaresystem i en mere bæredygtig retning. Ulige fordeling af ressourcer, forringelse af biodiversitet, udpining af landbrugsjord, forurening, skovfældning og reduktion af fødevarekvalitet er nogle af dem.

Vurderinger fra FAO lyder på at ca. 1/3 af de globalt producerede fødevarer ender med at blive spildt. Ved at forebygge madspild kan vi reducere nogle af de miljømæssige omkostninger forbundet med fødevareproduktion. Fødevareproduktion står for en væsentlig portion af verdens ressourceforbrug herunder land, vand og energi. EEA estimerer at det globale madspild bruger 250km2 ferskvand årligt og har direkte omkostning på 750 milliarder USD pr. år. Dertil står madaffald på globalt plan for udledningen af 3.3 milliarder Gton drivhusgasser årligt, hvilket gør madaffald til verdens tredje største CO2 udleder, efter USA og Kina. Derudover står madspild også for en vis procentdel af ansvaret for skovrydning og reducering i biodiversitet.

Den markante befolkningstilvækst lægger et pres på såvel kloden som mennesket for at producere tilstrækkelige mængder fødevarer til fremtidens befolkning. Forebyggelse af madspild har betydelige gevinster i forhold til fremtidig fødevaresikkerhed og ressourceudnyttelse og er en del af løsningen for at leve i overensstemmelse med vores ressourcebegrænsede klode.