Hvorfor madspild opstår ?

Hvorfor madspild opstår ?

Madspild finder sted i hele fødevarekæden – fra primærproduktion til husholdninger. Årsager og forklaringer på hvorfor madspild finder sted afhænger af, hvor i kæden det sker. Som det er tilfældet med mange andre produktions- og forbrugssystemer er fødevaresystemet bygget således op, at det kan betale sig at producere og distribuere mere mad end der reelt er brug for til den rigere del af verdens befolkning. Dette resulterer i enorme mængder madspild, hvilket indebærer betydelige sociale- og miljømæssige omkostninger.

Ved primærproduktion kan der f.eks. være tale om spild i forbindelse med at de ikke kan leve op til leveringsdatoer pga. vejrmæssige forhold og i husholdingerne relaterer madspild sig til forhold såsom: alder, tid til rådighed, kræsenhed, husholdningsstørrelse og madkundskaber. Og det hele hænger sammen – forbrugernes forventning om æstetiske krav til æbler skaber madspild i primærproduktionen og mængderabatter, dårlig emballering og f.eks. store brødposer i detailhandlen skaber madspild i husholdninger. Det handler således om at hele værdikæden arbejder sammen og tænker på de øvrige led i kæden. Således er der brug for en indsats og velvilje i hele fødevarekæden hvilket bl.a. indbefatter myndigheder, producenter, detailled og forbrugere.