Danske undersøgelser og rapporter om madspild i restauranter og storkøkkener

Mindre madspild ved anvendelse af 2 sorteringsgrønsager i storkøkkener
Af Miljøstyrelsen, 2016


Øget fokus på madspild fra jord til bord
Af Landbrug & Fødevarer, 2015


Undgå affald, stop spild: Kortlægning af madaffald i servicesektoren – Detailhandlen, restauranter og storkøkkener
Miljøstyrelsen, 2014


Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offfentlige køkkener
Af DTU Fødevareinsitutet, 2014


Foodservicesektoren er kreative imod madspild
Af Lanbrug & Fødevarer, 2014


Minimering af madspild – et idekatalog til hospitaler og storkøkkener
Af Region Hovedstaden, 2013


Undgå madspild: Guide til miljøvenlig og rentabel køkkendrift
Af Nordisk Ministerråd, 2012


Det skjulte madspild
Af Concito og Fødevareministeriet, 2011


Forundersøgelse af madspild i Danmark
Af Copenhagen Resource Institute & Miljøministeriet, 2010