Problemets omfang

Problemets omfang

FAO estimerer at ca. 1/3 del af den globale fødevareproduktion går til spilde og at der globalt set bliver brugt 1.4 millioner hektarer på at producere mad, der forbliver ubrugt, hvilket er intet mindre end 30 % af den globale landbrugsjord. Samtidig vurderer EU at mængden af madspild i EU vil stige, såfremt ingen handling tages, hvilket hovedsageligt tilskrives befolkningstilvækst og øget velstand.

Danmark har den ikke flatterende rekord i affaldsproduktion, hvilket gør det til et oplagt sted at sætte ind på nationalt plan. Danmark har dog også reduceret mængden af madspild med 25 % de seneste fem år – så der er mulighed og rum til forbedring.

Miljøstyrelsen estimerer det årlige madspild i Danmark til at udgøre over 700.000 tons. Her står husholdningerne for 36 %, detailhandlen for 23 %, fødevareindustrien for 19 %, primærproduktionen for 14 %, og de resterende 8 % deler hhv. institutioner og storkøkkener samt hoteller og restauranter ligeligt mellem sig.