Undersøgelser og rapporter om madspild og biogas

Kortlægning af forbehandlingsanlæg og biogaskapacitet af organisk affald
Af Miljøstyrelsen, 2015


Commercial food waste collections guide
Af WRAP, 2015


Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg
Af Økologisk Råd, 2015


Styrmedel för biogasproduktion
Af Avfall Sverige, 2014


Kortlægning af indsamlings- og forbehandlingsmetoder for organisk affald
Af RenoSam, 2013


State of the art of separate collection and local management of biowaste
Af Ademe, 2013


Biofuels and food security
Af The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, 2013


Minska matsvinnet i kommunen – fakta och goda exempel
Af Livsmedelverket, 2013


Food waste collections to SMEs: Developing the business case
Af WRAP, 2012


Økt utnyttelse av ressursene i våtorganisk avfall
Af Miljødirektoratet, 2012


Collecting food waste from small businesses and schools
Af WRAP, 2011


Food waste collection guidance
Af WRAP, 2009


Evaluation of the WRAP separate food waste collection trials
Af WRAP, 2009