Nyheder

Hyperlinks til de nedenfor beskrevne publikationer afventes. Vi forventer de vil være tilgængelige inden længe

Nationalt Videncenter om Madspild modtog midler fra Miljøstyrelsens ”Puljen til Mindre Madspild
for 2016”. Stop Spild Af Mad og konsulentvirksomheden PlanMiljø gik sammen med det formål at
undersøge, hvordan Nationalt Videncenter om Madspild organisatorisk kan konstrueres således at
det kan agere som en pålidelig og uafhængig aktør samt blive et økonomisk bæredygtigt
videncenter. Som en del af dette blev værdikædeaktørernes ønsker til videncentrets opbygning og
kvalifikationer undersøgt. Dette er mundet ud i en organisations analyse, som kan læses her.

Der blev offentliggjort nye data på detailområdet i 2017, hvorfor Nationalt Videncenter om Madspild
udarbejdede et faktaark, hvor data på dette område blev vurderet i forhold til tidligere data fra
Miljøstyrelsen. Dertil er der blevet udarbejdet en casebeskrivelse, der præsenterer tiltag for at
reducere madspild i detailhandlen. Læs faktaark og casebeskrivelse her.

I 2010 blev en omfattende national rapport på madspildsområdet udarbejdet, hvilket inkluderede
estimerede madspildsmængder (“Forundersøgelse af madspild i DK“). I forbindelse med dette
projekt har PlanMiljø opdateret denne opgørelse, med de nyeste tilgængelige og pålidelige data på
området. Denne kan findes her.

Med viden om hvilke ønsker der er for Videncenteret rolle, er det fremadrettet Nationalt
Videncenter om Madspilds ønske at søge midler til følgende:
1. Løbende opdatering af hjemmesiden og oversættelse til engelsk
2. Midler til at besvare journalister, studerende, fagpersoner mm.
3. Fortsat kommunikation herunder udgivelse af casebeskrivelser, artikler, kronikker,
debatindlæg samt afholdelse af foredrag.
4. Udarbejde et system til på overskuelig vis at præsentere såvel data som metode fra danske
undersøgelser og rapporter.
5. Udførelse af madspildsanalyser såvel som indsamling og håndtering af madspilddata der
ellers ikke er frit tilgængeligt. I særdeleshed omhandlende de mindre afdækkede led i
kæden.

 

Videncenteret er åbne for at indgå i samarbejde som kan styrke dets faglige kompetencer.