Danske undersøgelser & rapporter 2012

Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger – med særligt fokus på madspild, batterier og småt elektronikaffald
Af Miljøstyrelsen, 2012


Undgå madspild: Guide til miljøvenlig og rentabel køkkendrift
Af Nordisk Ministerråd, 2012


Undersøgelse af danskernes madspildsadfærd
Af Stop Spild Af Mad, Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer, 2012


Undersøgelse af danskernes opfattelse af madspild og affaldsforebyggelse
Af Analyse Danmark for Stop Spild Af Mad og AVV Hjørring, 2012


Analyse om danskernes holdning til doggybags
Af TNS Gallup for Stop Spild Af Mad, 2012